你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with F
Audio books in Chinese. 中文有声读物

EnglishPart of SpeechChinesePíng yīn
1fabricnoun面料Miàn liào
2facilitynoun设施Shè shī
3factionnoun派别Pài bie
4factornoun, vt, vi因素Yīn su
5facultynoun教员Jiào yuan
6fadevi, vt, noun枯萎ku wei
7faintadj虚弱的xu ruò de
8faithnoun, interj信念xin nian
9faithfuladj忠实的Zhōng shí de
10fakevt, vi, adj伪造wei zao
11FALSEadj, adv假的Jiǎ de
12famenoun名声Míng shēng
13familiaradj, noun熟悉的Shú xī de
14faminenoun饥荒Jī huang
15fancynoun, adj想象力xiang xiang li
16fantasticadj美妙的Měi miào de
17farevi, noun生活sheng huo
18farewellinterj, noun, adj告别Gào bié
19fascinateadj着迷的Zháo mí de
20fashionnoun, vt时尚Shí shàng
21fashionableadj, noun时尚的Shí shàng de
22fastenvt紧固Jǐn gù
23fataladj致命的Zhì mìng de
24fatiguenoun疲劳Pí láo
25faultnoun, vt, vi故障Gù zhàng
26favorableadj顺利的shun li de
27fearfuladj可怕的Kě pà de
28feastnoun, vi, vt盛宴Shèng yàn
29featurenoun, vt, vi特征Tè zhēng
30federaladj, noun联邦的Lián bāng de
31feenoun酬金Chóu jīn
32feebleadj无力的wu li de
33fellnoun, vi, vt, adj击倒Jí dǎo
34fellowshipnoun交情jiao qing
35femalenoun, adj女性Nǚ xìng
36feminineadj, noun女性的Nǚ xing de
37fencenoun围栏Wéi lán
38fencingnoun击剑Jí jiàn
39ferrynoun, vt, vi渡轮Dù lún
40fertileadj肥沃的Féi wò de
41fertilitynoun肥沃的fei wo
42fertilizevt施肥Shī féi
43fertilizernoun肥料Féi liào
44festivalnoun, adj节日Jié rì
45fetchvt, vi, noun拿来na lai
46feverishadj发烧的Fā shāo de
47fibernoun纤维Xiān wéi
48fictionnoun小说Xiǎo shuō
49fiddlenoun, vt, vi小提琴Xiǎo tí qín
50fieryadj火热的Huǒ rè de
51fignoun无花果Wú huā guǒ
52filenoun, vt, vi文件Wén jiàn
53filternoun, vt, vi过滤器Guò lǜ qì
54filthnoun污物Wū wù
55finallyadj最后的Zuì hòu de
56financenoun金融Jīn róng
57financialadj金融的Jīn róng de
58fireworknoun烟花Yān huā
59first-rateadj一流的Yī liú de
60fiscaladj, noun财政的Cái zhèng de
61fizznoun嘶嘶声Sī si sheng
62fizzyadj泡沫的Pào mò de
63flakenoun小片xiao Piàn
64flanknoun, adj, vt, vi侧面Cè mian
65flannelnoun法兰绒Fǎ lán róng
66flapnoun, vi拍打pai da
67flarevi, vt, noun耀斑Yàobān
68flashvi, vt, adj闪光Shǎng uāng
69flattervt, vi, noun奉承Fèng chéng
70flavornoun, vt味道wèi dao
71flawnoun缺陷Quē xiàn
72flaxadj, noun亚麻Yà má
73fleecenoun羊毛Yáng máo
74fleetnoun, vi, vt船队Chuán duì
75flexibleadj灵活的Líng huó de
76flingvt, vi, nounreng
77flourishvi, vt, noun繁荣fan rong
78flunoun流感liú gǎn
79fluentadj流利的Liú lì de
80fluidadj, noun流动的Liú dong de
81flushvi, vt, noun奔流ben liu
82flutenoun长笛Cháng dí
83fluttervi, vt, noun颤动chan dong
84focusnoun焦点Jiāo diǎn
85foenoun敌人Dí rén
86followingadj, noun下列的Xià liè de
87foodstuffnoun食品Shí pǐn
88footstepnoun脚步Jiǎo bù
89forecastvt, vi, noun预测Yù cè
90forefingernoun食指Shí zhǐ
91foreignernoun外国人Wài guó rén
92foremostadj最重要的Zuì zhòng yào de
93foreseevt预见Yù jiàn
94forgenoun, vt, vi伪造Wèi zào
95forgerynoun伪造Wèi zào
96forgivevt, vi原谅Yuán liàng
97formaladj, noun正式的Zhèng shì de
98formeradj, noun模子mu zi
99formerlyadj以前的yi qian de
100formulanoun公式Gōng shì
101forsakevt抛弃Pāo qì
102fortnoun堡垒Bǎo lei
103forthcomingadj即将到来的Jí jiāng dao lai de
104fortitudenoun坚韧Jiān rèn
105fortnightnoun两星期Liǎng xīng qí
106fortressnoun堡垒Bǎo lěi
107fortunenoun, vt, vi财富Cái fù
108forumnoun论坛Lùn tán
109fostervt, adj培养Péi yǎng
110fouladj, adv, noun, vt, vi犯规Fàn guī
111foundationnoun基础Jī chǔ
112fountainnoun喷泉Pēn quán
113fractionnoun分数,一部分Fēn shù
114fragileadj易碎的yi sui de
115fragmentnoun, vt, vi片段Piàn duàn
116fragrantadj香的Xiāng de
117fragrancenoun香水Xiāng shuǐ
118frailadj体弱的Tǐ ruò de
119framevt, noun, adj结构Jié gòu
120frameworknoun框架Kuàng jià
121frankadj坦率的Tǎn shuài de
122freightnoun, vt货运Huò yùn
123frequencynoun频率Pín lǜ
124frequentadj频繁的Pín fán de
125fretnoun烦恼Fán nǎo
126frictionnoun摩擦Mó cā
127friendlyadj友好的Yǒu hǎo de
128frightfuladj可怕的Kě pà de
129frocknoun工装Gōng zhuāng
130frontiernoun, adj边疆Biān jiāng
131frownvi, vt, noun皱眉Zhòu méi
132fruitfuladj多产的duo chan de
133frustratevt, vi, adj阻挠Zǔ náo
134fryvt, vi, noun油炸you zha
135fuelnoun燃料Rán liào
136fulfillvt完成Wán chéng
137functionnoun函数Hán shù
138fundnoun, vt基金Jī jīn
139fundamentaladj, noun基本的Jī běn de
140funeraladj, noun葬礼Zàng lǐ
141funnelnoun, vt, vi漏斗Lòu dǒu
142furiousadj愤怒的Fèn nù de
143furnacenoun火炉huo Lú
144furnishvt提供Tí gōng
145furniturenoun家具Jiā jù
146furthermoreadv, adj此外Cǐ wài
147furynoun愤怒Fèn nù
148fusenoun保险丝Bǎo xiǎn sī
149fussnoun, vi, vt大惊小怪Dà jīng xiǎo guài
150fuzznoun茸毛rong mao
151fuzzyadj毛茸茸的mao rong rong de